Business English

Jednym z proponowanych przez nas kursów jest angielski biznesowy. W obecnych czasach znajomość branżowego języka obcego jest jedną z najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy. Kandydaci ubiegając się o pracę w różnych dziedzinach biznesu, obojętnie na jakie stanowisko, zrobią bardzo pozytywne wrażenie na osobie prowadzącej rozmowę kwalifikacyjną swoją płynną komunikacją i znajomością specjalistycznej terminologii

Oprócz tego, że szanse na znalezienie pracy diametralnie wzrosną, zwiększy się również pole naszych umiejętności i znajomości. Kiedy posługujemy się językiem biznesowym, jesteśmy w stanie zrozumieć i wejść w interakcje z rozmówcą anglojęzycznym, a także otworzyć się na nowe kontakty międzynarodowe.

Naszą ofertę kierujemy do osób zarządzających firmą, kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla, specjalistów ds. finansów i księgowych, logistyków i spedytorów, pracowników działów kadr i płac, HR czy administracji - jednym słowem wszystkich, którzy chcieliby zdobyć umiejętności językowe połączone z wiedzą z danej branży.

Quiz.biz
Facebook
Google+
Youtube
LinkedIn