Skip to content
Menu
0
Twój koszyk jest pusty.

Wokół terminu RYNEK

Istnieje wiele kluczowych pojęć, które nierozerwalnie kojarzą się z biznesem. Wielu z nas z pewnością wskaże rynek jako typowe słowo-klucz, które powtarza się w naukach ekonomicznych. Dlatego zatem przyjrzeć się najważniejszym kolokacjom z tym słowem, występującym w języku angielskim, żeby poprawnie wypowiadać się na „tematy rynkowe”.

Mówimy, że istnieje rynek zbytu na dany towar (a market for …), który następnie wchodzi na rynek (come onto the market). Towary sprzedawane są po cenie rynkowej (at market price). Mogą mieścić się w górnym przedziale cenowym (the upper/top end of the market). To samo sformułowanie, mianowicie the upper/top end of the market można odnieść do firm. W związku z tym określenie companies at the upper/top end of the market oznacza firmy wiodące na rynku. Firma może wpuścić coś na rynek (release sth on the market). Na rynku może wzrastać popyt na dane towary (a growing demand for …). Istnieje możliwość nasycenia rynku towarami (saturate the market).  Na rynku może panować zastój (slump, downturn) lub tendencja zwyżkowa (upturn).

Zwróćmy jeszcze uwagę na różne rodzaje rynków:
job market – rynek pracy
property market – rynek nieruchomości
domestic market – rynek krajowy/wewnętrzny
foreign market – rynek zagraniczny
bull market – rynek zwyżkujący
bear market – rynek zniżkujący
share/equities market – rynek akcji
stock market – rynek papierów wartościowych
black market – czarny rynek
fruit and vegetable market – zielony rynek

Źródło: Wielki multimedialny słownik PWN/Oxford.