Załamanie sytuacji ekonomicznej według wujka Sama

Załamanie sytuacji ekonomicznej według wujka Sama

Zabieramy się za naukę słownictwa związanego ze światowym kryzysem ekonomicznym. Tym razem odsyłamy do animacji Global Economic Collapse, która w prosty sposób przedstawia mechanizm załamywania się sytuacji ekonomicznej (economic collpase). Film dotyczy kontekstu amerykańskiego, ale zawiera wiele uniwersalnych terminów, które ułatwią nam swobodne wypowiadanie się w języku angielskim na tematy związane z kryzysem ekonomicznym.

Zacznijmy od obejrzenia animacji, a następnie skupimy się na zawartym w niej słownictwie.

Przejdźmy do słownictwa, które warto zapamiętać. Pamiętajmy o zwróceniu uwagi na kontekst, w którym dany termin czy kolokacja została użyta.

income – dochód
expenses – wydatki
take out a loan – wziąć pożyczkę
hold bonds – posiadać obligacje
pay interest on (loans) – płacić odsetki
pay your mortgage – spłacać hipotekę
owe (money) – być winnym/dłużnym pieniądze
GDP (Gross Domestic Product) – PKB (Produkt krajowy brutto)
cut spending – ciąć/ograniczać wydatki
increase taxes – zwiększać podatki
hurt the economy – zaszkodzić gospodarce
raise taxes – podnosić podatki
Federal Reserve – System Rezerwy Federalnej (bank centralny USA)
commodity – towar
lend money – pożyczać pieniądze (komuś) vs borrow money – pożyczać pieniądze (od kogoś)
low labour costs – niskie koszty pracy
companies compete – firmy konkurują
move (their) factories overseas – przenosić fabryki za granicę
contribute to a recession – przyczynić się do recesji
lose a job – stracić pracę
collect government benefits – pobierać świadczenia rządowe
stagflation – stagflacja (jednoczesne występowanie wysokiej inflacji i dużego bezrobocia)
inevitable bankruptcy – nieuchronne bankructwo
default – nie wywiązywać się z płacenia, np. długów
withdraw (your) savings – wybrać oszczędności
global economic collapse – światowe załamanie sytuacji ekonomicznej
extraordinary circumstamces – nadzwyczajne okoliczności

Język angielski

Zapisz się!
Quiz.biz
Facebook
Google+
Youtube
LinkedIn