Skip to content
Menu
0
Twój koszyk jest pusty.

Załamanie sytuacji ekonomicznej według wujka Sama

Zabieramy się za naukę słownictwa związanego ze światowym kryzysem ekonomicznym. Tym razem odsyłamy do animacji Global Economic Collapse, która w prosty sposób przedstawia mechanizm załamywania się sytuacji ekonomicznej (economic collpase). Film dotyczy kontekstu amerykańskiego, ale zawiera wiele uniwersalnych terminów, które ułatwią nam swobodne wypowiadanie się w języku angielskim na tematy związane z kryzysem ekonomicznym.

Zacznijmy od obejrzenia animacji, a następnie skupimy się na zawartym w niej słownictwie.

Przejdźmy do słownictwa, które warto zapamiętać. Pamiętajmy o zwróceniu uwagi na kontekst, w którym dany termin czy kolokacja została użyta.

income – dochód
expenses – wydatki
take out a loan – wziąć pożyczkę
hold bonds – posiadać obligacje
pay interest on (loans) – płacić odsetki
pay your mortgage – spłacać hipotekę
owe (money) – być winnym/dłużnym pieniądze
GDP (Gross Domestic Product) – PKB (Produkt krajowy brutto)
cut spending – ciąć/ograniczać wydatki
increase taxes – zwiększać podatki
hurt the economy – zaszkodzić gospodarce
raise taxes – podnosić podatki
Federal Reserve – System Rezerwy Federalnej (bank centralny USA)
commodity – towar
lend money – pożyczać pieniądze (komuś) vs borrow money – pożyczać pieniądze (od kogoś)
low labour costs – niskie koszty pracy
companies compete – firmy konkurują
move (their) factories overseas – przenosić fabryki za granicę
contribute to a recession – przyczynić się do recesji
lose a job – stracić pracę
collect government benefits – pobierać świadczenia rządowe
stagflation – stagflacja (jednoczesne występowanie wysokiej inflacji i dużego bezrobocia)
inevitable bankruptcy – nieuchronne bankructwo
default – nie wywiązywać się z płacenia, np. długów
withdraw (your) savings – wybrać oszczędności
global economic collapse – światowe załamanie sytuacji ekonomicznej
extraordinary circumstamces – nadzwyczajne okoliczności