Skip to content
Menu
0
Twój koszyk jest pusty.

Umowa o pracę i nie tylko …

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowym słownictwem dotyczącym zatrudnienia. Na początek zwroty podstawowe, np. umowa na czas określony/nieokreślony, okres próbny, świadectwo pracy, nadgodziny czy świadczenie urlopowe. Poniższy tekst potraktujmy jako wprowadzenie do tematu. Dodatkowe informacje na temat umowy o pracę, jej konstrukcji, poszczególnych klauzul i terminologii używanej w tego typu dokumentach  będziemy jeszcze poruszać.

Podstawowym dokumentem regulującym polskie prawo pracy (employment law, labour law) jest kodeks pracy (Labour Code). Pracownik wiąże się z firmą, w której zamierza pracować, umową o pracę (employment contract), zawartą (made, entered into) pomiędzy stronami (by and between the parties) na okres próbny (trial period, probationary period), na czas nieokreślony (for an unspecified period) lub na czas określony (for a specified period/fixed term). Umowa wymaga formy pisemnej (made in writing) i zawiera rodzaj umowy (type of contract), warunki zatrudnienia (terms of employment), wynagrodzenie (remuneration), etc. Umowa o pracę może zostać rozwiązana (terminated) za obopólnym porozumieniem stron (by mutual agreement of the parties). Umowa może również wygasnąć (expire). Dokument ten określa okres wypowiedzenia (notice period). Po jego rozwiązaniu pracodawca wystawia pracownikowi świadectwo pracy (certificate of employment).

Pracownik może zostać zwolniony (dismissed, fired, got sacked, laid off, made redundant). Zdarza się, że firmy bankrutują (go bankrupt/go bust), zostają zlikwidowane (go into liquidation) lub następuje redukcja etatów (redundancy). Pracownik może zostać zwolniony za naruszenie swoich obowiązków (violate obligations), popełnienie wykroczenia (commit an offence) czy z powodu fizycznej niezdolności do pracy (incapacitated to work).

Pracownik ma swoje prawa i obowiązki (rights and obligations). Przysługuje mu wolne od pracy w czasie świąt ustawowych (public holidays). Wszystkie godziny wypracowane ponad etat liczone są jako nadgodziny (overtime). Pracownik może być objęty układem zbiorowym pracy (collective labour agreement). Ma również prawo do (to be entitled to) urlopu (leave); innymi słowy przysługuje mu określone świadczenie urlopowe (leave entitlement).