Rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i rachunek zmian w kapitale własnym – terminologia

Rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i rachunek zmian w kapitale własnym – terminologia

Obok bilansu (balance sheet) w księgowości mamy do czynienia z innymi sprawozdaniami finansowymi (financial statements), mianowicie rachunkiem zysków i strat (Br profit and loss account, Am income statement), rachunkiem z przepływów pieniężnych (cash flow statement) i zestawieniem zmian w kapitale własnym (statement of chnages in equity). Tłumaczenie terminów oznaczających składniki poszczególnych sprawozdań znajdziemy na stronie FinDict (tłumaczenie według Ustawy o rachunkowości).

Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym
Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym
Rachunek z przepływów pieniężnych metodą pośrednią
Rachunek z przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią
Zestawienie zmian w kapitale własnym

Język angielski

Zapisz się!
Quiz.biz
Facebook
Google+
Youtube
LinkedIn

Ta strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close