Skip to content
Menu
0
Twój koszyk jest pusty.

Podstawowe terminy księgowe

Nauka specjalistycznego słownictwa wymaga przynajmniej podstawowej wiedzy z dziedziny, którą się zajmujemy. Dlatego przyswajając angielskie terminy księgowe (Accounting English) zwracajmy uwagę na zrozumienie ich znaczenia oraz kontekstu, w jakim występują. Osoby zainteresowane podstawowym słownictwem sprawozdań finansowych zachęcamy do odwiedzenia strony AudioEnglish.net, na której znajdziemy dział Accounting English.

Słownictwo opracowane jest w formie przystępnych tekstów wraz z pełnymi nagraniami i ćwiczeniami leksykalnymi. Posłużmy się prostym przykładem. W dziale Assets znajdziemy trzy krótkie opracowania zawierające główne rodzaje aktywów i ich definicje. Każdy tekst opatrzony jest nagraniem audio. Dodatkowo mamy możliwość przećwiczenia wymowy i sprawdzenia znajomości przyswojonego słownictwa. W przypadku aktywów dowiemy się, że zasoby te obejmują, między innymi, aktywa trwałe (fixed assets) i obrotowe (current assets). Do środków trwałych zaliczymy rzeczowe aktywa trwałe (tangible assets), wartość firmy (goodwill) czy wartości niematerialne i prawne (intangible assets). Aktywa obrotowe obejmują zapasy (inventory), gotówkę w kasie (cash in hand), gotówkę w banku (cash at bank), etc. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zachęcić do pracy osoby zawodowe związane z księgowością.