Planowanie zasobów ludzkich

Planowanie zasobów ludzkich

Planowanie zasobów ludzkich (human resource planning) dostarcza informacji, jakich pracowników należy zatrudnić w perspektywie krótko i długoterminowej, aby zapewnić firmie sukces. Należy przy tym uwzględnić aspekt strategiczny i operacyjny (H. Król i A. Ludwiczyński: Zarządzanie zasobami ludzkimi 2006). Plan strategiczny zasobów ludzkich (strategic plan)  tworzony jest w oparciu o misję i strategię firmy i dotyczy długiego okresu.

Plan operacyjny (operational plan) natomiast odnosi się do krótszej perspektywy i obejmuje wytyczne związane z wdrażaniem planu strategicznego. Osoby zainteresowane podnoszeniem swoich umiejętności językowych zapraszam do obejrzenia filmu video Human Resources Plan, na podstawie którego przeanalizujemy słownictwo związane z planowaniem zasobów ludzkich.

Przejdźmy do słownictwa, na które warto zwrócić uwagę:

company growth – rozwój firmy
human capital development – rozwój kapitału ludzkiego
hire an employee – zatrudnić pracownika
every position should be scrutinized – każde stanowisko (pracy) powinno zostać przeanalizowane
outsource a job – korzystać z obsługi zewnętrznej przy obsadzaniu stanowiska (pracy)
job description – zakres obowiązków
new employees are underutilized – nowi pracownicy nie są w pełni wykorzystywani
hire a headhunter – zatrudnić agencję poszukującą i rekrutującą pracowników
seek potential job candidates – poszukiwać potencjalnych kandydatów do pracy
profile potential job candidates – określić sylwetkę potencjalnych kandydatów
keep record of (these) activities – zapisywać/notować …
a pool of pre-screened applicants – grupa przesianych/wyselekcjonowanych kandydatów
GPA (grade-pint average) – arytmetyczna średnia ocen
compensation plan – plan wynagrodzeń
make your negotiation position stronger – wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną
performance evaluation – ocena pracownika (efektywności pracownika)
generate revenue – generować przychód
customer satisfaction – zadowolenie klienta
maintain (high) morale among employees – utrzymywać morale wśród pracowników
measurable benchmarks – mierzalne standardy/punkty odniesienia
constructive feedback – konstruktywna informacja zwrotna
enforce morale – wzmacniać morale
boost morale – podnosić morale
develop necessary skills – rozwijać niezbędne umiejętności
evaluate the ability …  – ocenić zdolność
reduce the risk of …   –  ograniczyć ryzyko
candidates fit (or don’t fit) – kandydaci są odpowiedni (lub nieodpowiedni, np. na dane stanowisko)

Język angielski

Zapisz się!
Quiz.biz
Facebook
Google+
Youtube
LinkedIn

Ta strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close