Skip to content
Menu
0
Twój koszyk jest pusty.

Planowanie zasobów ludzkich

Planowanie zasobów ludzkich (human resource planning) dostarcza informacji, jakich pracowników należy zatrudnić w perspektywie krótko i długoterminowej, aby zapewnić firmie sukces. Należy przy tym uwzględnić aspekt strategiczny i operacyjny (H. Król i A. Ludwiczyński: Zarządzanie zasobami ludzkimi 2006). Plan strategiczny zasobów ludzkich (strategic plan)  tworzony jest w oparciu o misję i strategię firmy i dotyczy długiego okresu.

Plan operacyjny (operational plan) natomiast odnosi się do krótszej perspektywy i obejmuje wytyczne związane z wdrażaniem planu strategicznego. Osoby zainteresowane podnoszeniem swoich umiejętności językowych zapraszam do obejrzenia filmu video Human Resources Plan, na podstawie którego przeanalizujemy słownictwo związane z planowaniem zasobów ludzkich.

Przejdźmy do słownictwa, na które warto zwrócić uwagę:

company growth – rozwój firmy
human capital development – rozwój kapitału ludzkiego
hire an employee – zatrudnić pracownika
every position should be scrutinized – każde stanowisko (pracy) powinno zostać przeanalizowane
outsource a job – korzystać z obsługi zewnętrznej przy obsadzaniu stanowiska (pracy)
job description – zakres obowiązków
new employees are underutilized – nowi pracownicy nie są w pełni wykorzystywani
hire a headhunter – zatrudnić agencję poszukującą i rekrutującą pracowników
seek potential job candidates – poszukiwać potencjalnych kandydatów do pracy
profile potential job candidates – określić sylwetkę potencjalnych kandydatów
keep record of (these) activities – zapisywać/notować …
a pool of pre-screened applicants – grupa przesianych/wyselekcjonowanych kandydatów
GPA (grade-pint average) – arytmetyczna średnia ocen
compensation plan – plan wynagrodzeń
make your negotiation position stronger – wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną
performance evaluation – ocena pracownika (efektywności pracownika)
generate revenue – generować przychód
customer satisfaction – zadowolenie klienta
maintain (high) morale among employees – utrzymywać morale wśród pracowników
measurable benchmarks – mierzalne standardy/punkty odniesienia
constructive feedback – konstruktywna informacja zwrotna
enforce morale – wzmacniać morale
boost morale – podnosić morale
develop necessary skills – rozwijać niezbędne umiejętności
evaluate the ability …  – ocenić zdolność
reduce the risk of …   –  ograniczyć ryzyko
candidates fit (or don’t fit) – kandydaci są odpowiedni (lub nieodpowiedni, np. na dane stanowisko)