Skip to content
Menu
0
Twój koszyk jest pusty.

Lepsze wyniki przedsiębiorstw dzięki znajomości języków obcych

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Komisji Europejskiej Przedsiębiorstwa osiągają lepsze wyniki dzięki znajomości języków. Raporty pokazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa ponoszą straty spowodowane niewystarczającymi kompetencjami językowymi i międzykulturowymi. Rola języka angielskiego jako międzynarodowego języka biznesu (język angielski określa się nawet jako lingua franca of Europe) sprawia, że firmy powinny położyć nacisk na podnoszenie kompetencji językowych pracowników, aby osiągnąć przewagę w zglobalizowanym świecie. Skuteczna komunikacja z zagranicznymi partnerami może otworzyć przed sektorem MSP nowe możliwości i szanse na rozwój. Komisja Europejska przedstawia w publikacji wnioski i zalecenia dotyczące zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje w podnoszenie kwalifikacji językowych pracowników. Kroki powinny podjąć jednak nie tylko same firmy, ale także rządy, władze lokalne i regionalne oraz instytucje europejskie.