Oceń swój poziom znajomości języka angielskiego za pomocą Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego (CEPR)

Oceń swój poziom znajomości języka angielskiego za pomocą Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego (CEPR)

Europejski System Kształcenia Językowego (CEPR) został stworzony pod patronatem Rady Europy i pomaga ocenić znajomość języka obcego. CEPR definiuje 6 poziomów zaawansowania i opisuje umiejętności, które powinien posiadać użytkownik danego języka obcego na każdym z określonych poziomów. Egzaminy z języka angielskiego Cambridge są ściśle powiązane z poziomami CEPR. Wiele podręczników i kompendiów do nauki języka angielskiego również bazuje na tej klasyfikacji. Możemy wyróżnić następujące poziomy:

Początkujący
A1 – Beginner
A2 – Pre-Intermediate
Średniozaawansowany
B1 – Intermediate
B2 – Upper-Intermediate
Zaawansowany
C1 – Advanced
C2 – Proficient

Więcej informacji na stronie Rady Europy.

Język angielski

Zapisz się!
Quiz.biz
Facebook
Google+
Youtube
LinkedIn