Legal English

Kolejnym proponowanym przez nas kursem jest angielski prawniczy. Podczas zajęć uczestnicy uczą się posługiwania językiem obcym z uwzględnieniem specyficznych zwrotów związanych ze środowiskiem prawniczym. Kursant poznaje podstawowe pojęcia związane z tworzeniem umów cywilnych i handlowych. Przyswaja specyficzne terminy obowiązujące w zawodzie, a przy tym uczy się ich używać zgodnie z kontekstem wypowiedzi.

Uczestnicy naszych kursów dowiadują się również, w jaki sposób właściwie przygotować dokumenty oraz wnioski prawne. Doskonalą tę wiedzę przy użyciu wybranych materiałów źródłowych. Bardzo ważne w branży adwokackiej i radcowskiej jest umiejętne prowadzenie negocjacji oraz rozmów z klientami, co również jest przedmiotem naszych zajęć.

Kursy angielski dla prawnika dedykowane są adwokatom, radcom oraz notariuszom chcących rozpocząć działalność w środowisku anglojęzycznym. Zajęcia umożliwiają zdobycie kompetencji językowych pozwalających na rozwijanie kariery zarówno w polskich placówkach, jak i za granicą.

Quiz.biz
Facebook
Google+
Youtube
LinkedIn