Skip to content
Menu
0
Twój koszyk jest pusty.

Polskie partie polityczne po angielsku

Czasami zdarza nam się słyszeć o tzw. terminach nieprzekładalnych, które nie mają swoich ekwiwalentów w języku docelowym. Zjawisko nieprzekładalności dotyczy nieprzystawalności realiów kraju źródłowego i docelowego. Różnice wynikające z innej historii, kultury, norm prawnych czy społecznych sprawiają, że określone elementy języka źródłowego (source language) nie mają swoich odpowiedników w języku docelowym (target language). Najczęściej trudno nam przełożyć terminy nacechowane kulturowo (culture-bound terms/culture-specific terms), w tym nazwy własne, aluzje, przysłowia czy gry słowne. Trudności sprawiają na pewno terminy związane z organizacją życia społeczno-politycznego. Dziś podajemy propozycję przekładu nazw polskich partii politycznych na język angielski.

PL

Skrót

EN

Platforma Obywatelska
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Prawo i Sprawiedliwość
Ruch Palikota
Polska Jest Najważniejsza
Polskie Stronnictwo Ludowe
Socjaldemorkacja Polska
Solidarna Polska
Partia Demokratyczna
Unia Pracy
Liga Polskich Rodzin

PO
SLD
PiS
RP
PJN
PSL
SDPL
SP
PD
UP
LPR

Civic Platform
Democratic Left Alliance

Law and Justice
Palikot’s Movement
Poland Comes First
Polish People’s Party
Social Democratic Party of Poland
United Poland
Democratic Party
Union of Labor
League of Polish Familie
s

Źródło: Poland – The World Factbook by CIA.