Skip to content
Menu
0
Twój koszyk jest pusty.

Polski termin PRZEDSIĘBIORSTWO i jego angielskie odpowiedniki

Najczęściej polski termin przedsiębiorstwo tłumaczymy angielskim enterprise. Jednak zwróćmy uwagę, że w zależności od kontekstu przedsiębiorstwo można określić jako business, undertaking, subsidiary, utility czy start-up. Poniżej przedstawiamy przykłady pochodzące z unijnych baz terminologicznych i aktów prawnych:

EN PL
(micro)business mikroprzedsiębiorstwo (Eurovoc)
small and medium-sized enterprises małe i średnie przedsiębiorstwa (IATE)
undertaking public or private undertaking – przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne (Directive 2000/52/EC)
utility utilities – przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (Eurovoc)
start-up start-up firm/company – przedsiębiorstwo rozpoczynające działalność, nowe przedsiębiorstwo (IATE)
 subsidairy joint subsidiary – przedsiębiorstwo zależne (Eurovoc)

Źródło: IATE, Eurovoc, EUR-Lex.