Kursy języka angielskiego medycznego Medical English

W ramach kursu uczymy, jak:

  • komunikować się pacjentem
  • przeprowadzić wywiad medyczny
  • nazwać rodzaje chorób
  • opisać objawy podmiotowe i przedmiotowe
  • przeanalizować badania laboratoryjne
  • omówić diagnozę i plan leczenia
  • prowadzić korespondencję o tematyce medycznej
  • opisać wybrane przypadki medyczne
  • przygotować prezentację na sympozjum
  • wystąpić publicznie na konferencji

Do kogo kierowane są zajęcia Medical English?

Kurs Medical English dedykujemy przedstawicielom środowiska medycznego: lekarzom, stomatologom, farmaceutom i ratownikom medycznym, którzy w swojej pracy komunikują się w języku angielskim (ustnie i pisemnie) w oparciu o branżowe słownictwo medyczne. Oferujemy poziomy zaawansowania od A2 do C2. Przed rozpoczęciem kursu przeprowadzamy bezpłatne konsultacje i poziomowanie ustne kwalifikujące do danej grupy.

Quiz.biz
Facebook
Google+
Youtube
LinkedIn