Skip to content
Menu
0
Twój koszyk jest pusty.

Trochę politycznie, czyli jak po angielsku powiedzieć szef rządu, wice-premier, władza wykonawcza …

Wracamy do podstawowych terminów związanych z polityką, ponieważ zdarza się, że w testach prawniczych czy biznesowych pojawiają się określenia z tej dziedziny, a poza tym na pewno mogą przydać się przy formułowaniu wypowiedzi ustnych. Na rozgrzewkę zapraszamy do zapoznania się z następującym słownictwem:

władza wykonawcza – executive branch
władza ustawodawcza – legislative branch
władza sądowncza – judicial branch
głowa państwa – chief/head of state
szef rządu – head of government
premier – Prime Minister
wice-premier – Deputy Prime Minister
Rada Ministrów – Council of Ministers
Sejm – the Sejm (a lower house)
Senat – the Senate (an upper house)
Zgromadzenie Narodowe – National Assembly
Sąd Najwyższy – Supreme Court
Krajowa Rada Sądownictwa –  National Council of the Judiciary
Trybunał Konstytucyjny – Constitutional Tribunal

Źródło: Poland – The World Factbook by CIA.